Țări

Limbi

TERMENI ȘI CONDIȚII

DATE PERSONALE

Procesarea automatizată a datelor cu caracter personal efectuată de Ceetrus, are drept scop rezolvarea solicitărilor dvs. Datele cu caracter personal marcate cu un asterisc (*) sunt necesare rezolvării solicitărilor dvs. Datele dvs. personale vor fi trimise către Ceetrus.

Aveți drept de acces, de a modifica, de a contesta (având motive îndreptățite) și de a șterge datele cu caracter personal care privesc, prin trimiterea unei scrisori la adresa:

CEETRUS Franța
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59170 CROIX

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Acest web-site este protejat de legislația franceză și internațională privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Toate drepturile de reproducere, reprezentare, adaptare sunt rezervate de către Ceetrus, incluzând documente care pot fi descărcate, elemente grafice și conținut fotografic.

Reproducerea și/sau distribuirea acestui site, parțial sau în totalitate, prin orice modalitate, fără permisiunea expresă a Directorului de publicație, constituie o contravenție ce atrage după sine răspunderea civilă sau penală a autorului.

FOLOSIREA SITE-ULUI

Ceetrus nu este responsabil de informațiile sau paginile care ar putea conține informații despre produse, programe și servicii sau orice alt site accesibil de pe acest site.

Ceetrus nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul site-urilor accesibile de pe site-ul său și nici de folosirea conținutului acestora.

Ceetrus își ia toate măsurile de precauție pentru a asigura securitatea site-ului său, dar nu va fi responsabil pentru atacul terților ce are drept scop distrugerea sau alterarea datelor sau programelor utilizatorilor.

De asemenea, Ceetrus interzice orice conținut contrar legislației, bunelor moravuri sau care poate aduce atingere demnității umane, și se angajează să șteargă imediat orice conținut de acest fel, introdus în mod fraudulos pe site, din momentul în care ia la cunoștință de astfel de acte, dar nu își asumă responsabilitatea pentru acestea.

Newsletters