Țări

Limbi

CSR

CSR

Ceetrus, o companie responsabilă.

Grupul Ceetrus a integrat conceptul de responsabilitate socială a întreprinderilor (RSI) în toate afacerile sale și a angajat întreaga organizație într-un proces permanent de perfecționare și responsabilizare, până în anul 2020. În acest context, fiecare țară își definește problemele prioritare, în funcție de contextul și de piețele sale.O abordare proactivă bazată pe raportarea detaliată a tuturor țărilor contribuie la o perfecționare continuă.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați departamentul nostru de Management Internațional Sustenabil.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați Direcțiunea Internațională de CSR a noastră. 

Română translation unavailable.
The video conversion process has failed. You might want to submit a simpler video format like mpeg or divx avi.
If the problem persists contact your website administrator. Please check logs for further debugging.

Newsletters